Cart 0

O spoločnosti

Sme investično-developerská spoločnosť so sídlom v Trnave. 

Zameriavame sa na investície a rozvoj v stavebníctve, predovšetkým v oblasti bývania a komerčných nehnuteľností. Realizujeme moderné developerské projekty komplexným spôsobom.  

 

AktuALITY

 

 

Naša misia

Chceme zvyšovať kvalitu života našich klientov projektami, ktoré tvoríme, stavbami, ktoré staviame a službami, ktoré im poskytujeme. A popri tom všetkom chceme rásť - byť väčší a neustále lepší.

 


Kontakt

H&G Invest s.r.o.

Mikovíniho 10

917 01 Trnava

info@hginvest.sk